Mediation (1)
Wat is mediation (1.1)
Mediation bij een (echt) scheiding (1.2)
Echtscheidingsmediation en Begeleiding bij Drechtsteden Echtscheidingen (1.3)

De ontwikkelingen in een echtscheiding (2)
De eerste tekenen (2.1)
Duurzame ontwrichting (2.2)
De overweging om te gaan scheiden. (2.3)
De scheidingsmelding (2.4)
De scheiding wordt aanvaard (2.5)
Het werken aan de scheiding (2.6)

De Echtscheidingsprocedure (3)
Gemeenschappelijk verzoek of eenzijdig verzoek (3.1)
Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan (3.2)
Indiening verzoekschrift (3.3)
Zitting i.v.m. kinderen (3.4)
De Beschikking (3.5)
Akte van berusting / verklaring van non-appél (3.6)
Inschrijving register burgerlijke stand (3.7)

Echtscheidingsbegeleiding (4)
Vermogensverdeling (4.1)
- Vermogen bij een huwelijk in algehele gemeenschap
- Schulden
- Bescherming tijdens de echtscheiding
- verzwijging
- Onjuiste waardering
- Verdeling van vermogen.
- Vermogen bij samenwoners
- Vermogen bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden
- Verrekenbeding
 
De kinderen (4.2)

De boedel (4.3)
- Verdeling van de inboedel
- Inventarislijst
- Waardebepaling
- De daadwerkelijke verdeling
- Wat als de boedelverdeling niet lukt?
- Kinderen en inboedel
 
De eigen woning (4.4)
- Fiscale aspecten eigen woning en echtscheiding.
- De bijleenregeling
- De overdrachtsbelasting bij echtscheiding
- Restschuld na verkoop bij echtscheiding.
- De verzekering achter de hypotheek (kapitaal verzekering eigen woning of KEW)
 
(Levens) verzekeringen (4.5)
- Welke verzekeringen moeten gewijzigd worden?
- Welke verzekeringen moet ik nieuw afsluiten?
- Vervallen van de verzekeringsdekking
- No-claim

Alimentatie (4.6)
- Kinderalimentatie
- Partneralimentatie
- Vaststellen kinderalimentatie:
- Zorgkorting.
- Rangorde alimentatie
- Duur van de alimentatie
- Wettelijke gronden voor wijziging alimentatie
- Einde van de alimentatieplicht.
- Fiscale aspecten van de alimentatie.
- Afkoop alimentatie.
- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (L.B.I.O.)
 
Hypotheken (4.7)

Ouderschapsplan (5)
Wat is een ouderschapsplan (5.1)
Wat moet er in een ouderschapsplan staan. (5.2)
Hoe betrek je je kind bij het opstellen (5.3)
Kinderen in hun ontwikkeling (5.4)
Co-Ouderschap (5.5)

Hoe vertel ik het mijn partner (6)
De scheidingsmelding (6.1)
 
Mijn financiële situatie na de scheiding (7)
Belastingen en toeslagen (7.1)
Mijn financiële situatie na de scheiding (7.2)
Unieke korting voor partijen die in aanmerking komen voor een toevoeging! (7.3)
 
Kosten en duur van de bemiddeling (8).
Duur van de bemiddeling (8.1)
Kosten van de bemiddeling. (8.2)

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA