Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en een beschikking heeft afgegeven, hebben partijen in theorie nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dit is bij een gemeenschappelijk verzoek een vreemde situatie. Partijen hebben het verzoek tot echtscheiding immers op gemeenschappelijk verzoek ingediend. Het is niet logisch dat partijen tegen hun eigen verzoek in beroep gaan. Het is dus meer een procedurele formaliteit dat de advocaat een akte van berusting voor partijen opstelt. Bij een eenzijdig verzoek kan dit anders zijn.
 
Nadat partijen de akte hebben ondertekend, gaat de beschikking in kracht van gewijsde. Dit houdt in dat tegen de beschikking geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld. De beschikking of uitspraak van de rechter staat dus vast. Partijen hoeven nu niet te wachten tot de beroepstermijn is verstreken.
 
Als een partij weigert de akte van berusting te ondertekenen is het wachten totdat de beroepstermijn van 3 maanden is verlopen. Na afloop van de beroepstermijn maakt de griffier van de rechtbank waar de zaak voor het laatst aanhangig was, op verzoek van één der partijen, dan een verklaring van non-appèl op waarin staat dat er geen hoger beroep is ingesteld en dat de gewone beroepstermijn is verstreken.
 
 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA