De melding
 
De scheidingsmelding of hoe vertel ik het mijn partner is zo belangrijk dat dit onderwerp nu beperkt en verder op deze site als apart onderdeel (zie menubalk: hoe vertel ik het) wordt besproken. De scheidingsmelding is de mededeling van de ene aan de andere partij dat hij of zij wil scheiden. De scheidingsmelding is voltooid wanneer de ander dit heeft gehoord, begrepen en hier (emotioneel) op heeft gereageerd. Het is van groot belang dat de scheidingsmelding plaatsvindt op een voor beide partners geschikt moment, in alle rust, op de juiste toon en met de mogelijkheid voor de andere partner om hierop te reageren.
 
Dit afscheidsgesprek is een zeer belangrijke fase in het echtscheidingsproces en geeft het begin aan van het daadwerkelijk in gang zetten van de scheiding.

De scheidingsmelding moet altijd door één van de partners zelf worden gedaan. Een scheidingsmelding door een derde persoon, zoals een advocaat of deurwaarder, zal een averechts effect hebben op de andere partner. Het gaat hier immers om een zeer persoonlijke zaak. Vluchten voor de melding is een vlucht voor de reactie van de ander, terwijl deze reactie juist nodig is. Zowel voor het huwelijksaanzoek als voor de scheidingsmelding zijn er twee partijen nodig.  
 
 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA