Hoelang de bemiddeling bij een scheidng duurt is lastig vooraf te bepalen en hangt geheel van de partijen zelf af. Het hele proces kan een of twee weken in beslag nemen maar kan ook maanden duren. Partijen willen meestal zo snel mogelijk alles rond hebben maar tijdens het hele proces moeten er telkens beslissingen worden genomen. Hoe gaan we om met de kinderen? Kan ik partneralimentatie vragen en hoeveel? Wat voor gevolgen heeft dit voor een mogelijke hypotheekaanvraag? Als ik afstand doe van pensioen of alimentatie, wat geef ik dan eigenlijk weg? Hoe gaat het financieel na de echtscheiding?
 
Een groot gedeelte van het proces gaat via e-mail verkeer. Partijen krijgen regelmatig informatie (fiscaal, financieel en juridisch) over de gevolgen van hun beslissingen totdat uiteindelijk, na meestal 5 of 6 aangepaste versies van het convenant, het definitieve convenant wordt bereikt. Wat voor de ene partij een makkelijke beslissing is, is soms voor de andere partij een onoverkomelijk probleem en er zal in een mediationgesprek over moeten worden beslist. Een belangrijke factor in de begeleiding is hoe snel wij de benodigde informatie krijgen om een convenant te kunnen opstellen. Wij zullen altijd de voortgang goed in het oog houden en, bij stagnatie, er bij partijen op blijven aandringen om de benodigde informatie te verstrekken. De reden van een stagnatie is meestal de sleutel voor een snellere voortgang van het hele echtscheidingsproces. De voortgang is heel belangrijk maar mag natuurlijk niet leiden tot overhaaste beslissingen. Iedere echtscheiding heeft, voor beide partijen afzonderlijk, zijn tijd nodig.
 
PS. Aan ons zal het zeker niet liggen!
 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA