In de hele vermogensverdeling is de verdeling van de inboedel het meest emotionele. Geld is geld maar de klok uit de erfenis van de ouders of grootouders is anders. In een huwelijk van algehele gemeenschap van goederen is meestal alles gemeenschappelijk bezit. Ook de goederen van vóór het huwelijk. Beide partijen moeten een nieuwe huishouding gaan opzetten en kunnen veel in de gemeenschappelijke huishouding gebruiken. Probeer er altijd samen uit te komen zonder ruzie. Laat nooit, de toch al gespannen verhouding in een scheidingsperiode, escaleren door een onderdeel in de inboedel. Hoe moeilijk dit soms ook is. De inboedelverdelingslijst van Drechtsteden Echtscheidingen.nl kan mogelijk helpen. Sommige zaken horen, ondanks het gemeenschappelijk bezit, meer toe aan de ene dan aan de andere partij. Als bv, in de verdeling, de vrouw de visuitrusting van de man opeist of de waarde, zal dit door de man gezien worden als een rechtstreekse aanval. Het zijn “zijn spullen en wat moet zij ermee?” Laat de persoongebonden goederen buiten de verdeling. De kleding, sierraden hobbyzaken, boeken e.d gaan naar de partij die ze hebben gekocht of gebruikt. Laat de zaken met de meeste waarde taxeren zoals de auto, kunst, muntencollectie e.d. Laat inbouwapparatuur in bv de keuken zitten. Verwijderen geeft meestal schade en de keuken heeft veel minder waarde. Probeer er samen uit te komen en zet eventueel de verdeling op papier zodat het voor beide partijen duidelijk is wat achter blijft en wat niet. Als de vertrekkende partij de goederen komt ophalen is het raadzaam als de andere partij hierbij aanwezig is. Wacht met het plaatsen van nieuwe sloten in de woning tot de verdeling en het ophalen van de goederen achter de rug is. Vertel de andere partij dat de sloten zijn veranderd en dat het geen wantrouwen is tegen de andere partij. Als de vertrekkende partij de mogelijkheid krijgt om, zowel financieel als met goederen, een nieuwe woning te kunnen inrichten, zal de verdeling geen probleem zijn. Gun elkaar een nieuwe start! Lukt een verdeling niet zonder problemen of dreigt escalatie probeer dan of onderstaande manier van verdelen mogelijk is.
 
Verdeling van de inboedel

1. Maak een lijst op met alles wat verdeeld moet worden.
2. Bepaal vooraf de waarde van ieder onderdeel van de inboedel.
3. Maak de daadwerkelijke verdeling.
4. Bepaal de waarde van de goederen van beide partijen.
 
inventarislijst

Als je in algehele gemeenschap van goederen getrouwd bent, zijn beide partijen voor de helft eigenaar van alle goederen. Ben je gehuwd onder huwelijkse voorwaarden dan is het mogelijk dat in de voorwaarden de inbreng van iedere partij is beschreven. Dit blijft dan buiten de verdeling en gaat naar de partij die ze in het huwelijk heeft ingebracht. In beide gevallen is het verstandig om samen een uitgebreide inventarisatie te maken van de spullen die verdeeld moeten worden. De inboedelverdelingslijst van Drechtsteden Echtscheidingen.nl kan een handig hulpmiddel zijn.

waardebepaling

Het blijft altijd moeilijk om de waarde van een inboedel vast te stellen. De goederen zijn gebruikt en leveren bij een verkoop aan derden meestal weinig op. De dagwaarde van de auto kan makkelijk via websites worden vastgesteld maar bij bv kunstwerken ligt het al moeilijker. Gun een onderdeel wat aan het hart ligt van één partij ook aan deze partij en blijf redelijk in de waarde; wat heeft de andere partij er voor over? De ontvangende partij weet dat als hij hard gaat onderhandelen hij ook een harde opstelling van de andere partij terug krijgt. Verdeel nog niet maar stel enkel een redelijke waarde vast.
 
De daadwerkelijke verdeling

Stel onafhankelijk van elkaar een lijst samen, uit de totale inventarislijst, van zaken die partijen willen hebben en die ze niet willen hebben. Verwissel de lijsten tussen de partijen. Begin nu met de zaken die door beide partijen niet gewild zijn. Deze zaken hebben dus voor beide geen directe waarde en worden op €. 0,00 gesteld. Als hier zaken op staan die voor de ene partij geen en voor de andere partij wel waarde hebben en dus gewild zijn worden deze zaken tegen €. 0,00 aan de ander toegekend. Over deze verdeling kan geen meningsverschil ontstaan omdat alle zaken op nul worden gewaardeerd.
De zaken die nu over blijven worden door beide partijen gewild. De verdeling wat de ene partij wil hebben en de ander niet is uiteraard eenvoudig. Blijft over, de zaken die beide partijen willen. De partij die de hoogste waarde aan het goed heeft toegekend, krijgt ook het goed toegewezen tegen de door de partij zelf gekozen waarde. Stel nu de waarde vast van de zaken die iedere partij heeft. Heeft de ene partij €. 500,00 en de andere partij €. 800,00 dan vindt er een verrekening plaats van €. 300,00. Als dus bv beide partijen de wasmachine willen, wordt aan de partij met de hoogste waardering de wasmachine toegekend. De andere partij krijgt dus, bij de verrekening, een vergoeding voor de wasmachine in geld.
 
Wat als de boedelverdeling niet lukt?

De boedelverdeling is onvermijdelijk. Mochten partijen er helemaal niet uitkomen, dan kun partijen bij de rechter een verzoek tot boedelverdeling indienen. De rechter doorloopt dezelfde vier stappen. Het grote verschil is dat er bij de rechter geen emoties meespelen. Er moet een advocaat worden ingeschakeld met alle kosten.

Kinderen en inboedel
De spullen van de kinderen zijn van de kinderen. Voor de kinderen is het belangrijk, dat ze zelf bepalen welke spullen bij welke ouder komen te liggen. In beide huizen is een kinderkamer nodig. Voor kinderen is het prettig om vertrouwde spullen in zowel het huis van de moeder als het huis van de vader te hebben. Voor tieners kan een scheiding aanleiding zijn om op kamers te gaan. Zij nemen dan hun eigen spullen gewoon mee.

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


logo RMA